Mijn naam is Liesbeth.  

Ik hou van "dingen begrijpen" en van "verschillende invalshoeken". Mijn liefde voor kennis heeft me veel gebracht en gelijk ook de levensles gegeven dat niet alles te begrijpen valt en dat niet-weten ook oké kan zijn.  

Ik ben maatschappelijk werker van opleiding. Een opleiding met veel verschillende kanten en daar hield ik meteen van. Ik was dan ook best een aantal jaren zoet met het gewoon graag doen van mijn job, zorgen dat mensen in nood geholpen werden.

De geboorte van twee prachtige kinderen - intussen tieners - deed veel met me. Ik kreeg een onstilbare honger naar begrijpen wat ik voelde als moeder en ik begon een 4 jarige opleiding contextuele therapie. 

Het contextuele gedachtengoed richt zich op de onderliggende stromen en verbindingen in menselijke relaties en dat was op zich al verruimend, maar intussen groeide er bij mij meer en meer het verlangen naar de kennis over (en de ervaring van) het overstijgende - de verbinding met Aarde zelf.  Omdat deze kennis bij natuurvolkeren nog veel actueler is dan in onze Westerse cultuur, schreef ik me in voor een cursus 'Medicine Wheel Teachings' bij Zennergi. Hier kwam het sjamanisme op mijn pad.  Dit is een zijspoor geworden waar ik regelmatig naar teruggrijp en ook weer een totaal andere manier van kijken naar ons bestaan. 

Voor mijn eigen gezondheid kwam ik op een bepaald moment in 2018 mijn eerste FKC hulpverlener tegen.  Omdat ik merkte dat hij via kinesologische testen op een snellere en uitgebreidere manier kon werken dan ikzelf als hulpverlener op dat moment was het pad geëffend voor de opleiding tot FKC hulpverlener bij opleidingscentrum in't Quadraat in Beringen. In juni 2020 behaalde ik daar mijn getuigschrift.

Ik verdiepte me vervolgens in 'opstellingen met FKC'. Wanneer er een veld opgesteld wordt, gaat het om voelen wat er stroomt en wat er vrij gemaakt mag worden. Ik gebruik graag een mentale ingang maar het voelen in een opstelling is zo toegankelijk dat ik er echt veel mee werk. 

In de volgende tabbladen vind je meer informatie over de combinaties die ik maak.

Resoneert dit met jou, neem dan gerust contact op via e-mail of boek een afspraak.